Συχνές ερωτήσεις

Η απόφαση να επισκεφτείτε έναν ψυχολόγο, ιδιαίτερα όταν είναι η πρώτη φορά, δεν έρχεται εύκολα. Μία καλή ένδειξη ότι ήρθε η ώρα, είναι ότι η δυσκολία που σας ταλαιπωρεί, επιμένει και αποτελεί εμπόδιο σε έναν ή περισσότερους τομείς της ζωής σας. Επίσης, μια διάθεση εσωτερικής αναζήτησης μπορεί να σας οδηγήσει στην πόρτα κάποιου ψυχολόγου. Καλό είναι να επιτρέπετε στον εαυτό σας να ζητήσει βοήθεια. Η συνεργασία με κάποιο ψυχολόγο είναι χρήσιμη και κάποιες φορές απαραίτητη.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή του ψυχολόγου.  Άλλα κριτήρια είναι υποκειμενικά και άλλα είναι αντικειμενικά. 

Αρχικά εξετάστε τα τυπικά προσόντα του, όπως τις σπουδές του. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο ψυχολόγος που θε επιλέξετε να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποφοιτήσει από ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ένα επιπλέον προσόν για έναν ψυχολόγο είναι να έχει εκπαιδευτεί σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο που σημαίνει ότι διαθέτει μια ποικιλία τεχνικών στη διάθεσή σας.

Πέρα από τα παραπάνω, ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο είναι η «χημεία» που δημιουργείται μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Συχνά επισκέπτεται κάποιος έναν ψυχολόγο για τον οποίο έχει ακούσει «τα καλύτερα λόγια». Δε σημαίνει όμως ότι αυτός που για κάποιον είναι ιδανικός, θα πρέπει να είναι ιδανικός για όλους. Είναι πολύ σημαντικό να εστιάζετε το πως αισθάνεστε μαζί του· πώς είναι η μεταξύ σας επικοινωνία· ποια είναι η αίσθησή σας για τον άνθρωπο που είναι απέναντί σας· σας ταιριάζει· αισθάνεστε άνετα; Το πως νιώθετε με τον θεραπευτή επηρεάζει την θεραπευτική σχέση και είναι από τα πιο βασικά σημεία για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Η αρχική επαφή είναι διερευνητική και για τις δύο πλευρές. Στο πρώτο ραντεβού ο θεραπευτής θα ζητήσει τον λόγο της επίσκεψης σας και θα σας κάνει κάποιες ερωτήσεις ώστε αρχικά να κατανοήσει την παρούσα κατάσταση. Κάποιες από τις ερωτήσεις θα αφορούν το ιστορικό σας, για να μπορέσει να σας γνωρίσει καλύτερα και να κατανοήσει τις συσχετίσεις με την τωρινή σας κατάσταση. Επιπλέον, στην πρώτη συνάντηση θα τεθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δουλέψετε, η συχνότητα και η διάρκεια των συναντήσεων σας καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας στη θεραπεία.

Αυτό που χρειάζεται  να κάνετε εσείς, έτσι ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία είναι να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς με τον θεραπευτή τόσο για τα αιτήματα σας στη θεραπεία όσο και στις απαντήσεις σας αφού μόνο έτσι θα μπορέσετε να λάβετε την βοήθεια που ζητάτε.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης, να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες από την πρώτη συνάντηση και να μην περιμένετε ότι η κατάσταση θα λυθεί από την πρώτη στιγμή.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η θεραπευτική σχέση, όπως και όλες οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται κάποιο χρόνο για να εδραιωθούν. Γι’ αυτό μη βιαστείτε.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τον αριθμό των συνεδριών ο οποίος διαφέρει ανά περίπτωση.

Στην πρώτη συνάντηση ορίζεται η μέρα και η ώρα των συνεδριών. Ο αριθμός των συνεδριών προσδιορίζεται πάντοτε με κριτήριο το αίτημα. Συνήθως στο τέλος κάθε συνεδρίας συν-αποφασίζεται εάν θα υπάρχει συνέχεια ή όχι. 

Ο θεραπευτής δουλεύει πάντα ακούγοντας την επιθυμία του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί του και με σεβασμό φροντίζει για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο θεραπευόμενος οφείλει να  αφιερώσει ουσιαστικό χρόνο στον εαυτό του και την θεραπεία του χωρίς να απαιτεί  από το θεραπευτή εξπρές μαγικές λύσεις.

Στις πρώτες συνεδρίες που η σχέση δεν έχει ακόμη εδραιωθεί ίσως να υπάρχει ο φόβος ότι χρειάζεται να αποκαλύψετε τα πάντα για εσάς στον θεραπευτή. Η σκέψη αυτή δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος, το οποίο δεν είναι βοηθητικό για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Σε κάθε επίσκεψη έχετε την ελευθερία να μοιραστείτε αυτά που επιθυμείτε να δουλέψετε με στόχο πάντα τη δική σας εξέλιξη. Η θεραπευτική διαδικασία είναι μόνο μοίρασμα και όχι απολογητική ομολογία ή εξομολόγηση. Ο θεραπευτής δεν είναι γνώστης των πάντων, ούτε κριτής και  ούτε μπορεί να σας επιβάλλει το σωστό και το λάθος.

Αυτή την αίσθηση ελευθερίας στο να επεξεργαστεί ο καθένας τα θέματα που τον απασχολούν είναι πραγματικά  ένα από τα δώρα της ψυχοθεραπείας, ωστόσο η επιθυμία και ο ρυθμός παραμένει προσωπική απόφαση δική σας..

Αυτή η ανησυχία είναι πολύ συνηθισμένη ενώ δεν θα έπρεπε να σας προβληματίζει. Ο επαγγελματίας ψυχολόγος δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας να τηρεί το απόρρητο, τόσο για την συνάντησή σας, όσο και για το περιεχόμενό της. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στο συμβόλαιο θεραπείας που σας γίνεται γνωστό από την πρώτη συνεδρία.

 Η δεοντολογία των ψυχολόγων υπόκειται σε πολύ αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση άρσης του απορρήτου του πελάτη. Αυτό από μόνο του διασφαλίζει την εχεμύθεια του θεραπευτικού πλαισίου. Επιπλέον, η ίδια η ψυχοθεραπεία, για να είναι αποτελεσματική απαιτεί την ειλικρίνεια μεταξύ και των δύο μερών. 

Να θυμάστε πως κανένας θεραπευτής δε προτίθεται να ρισκάρει να χάσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος του.